NZ 004   dne 18.12.2016
vyhodnotil OK1FGD  úterý 17:10 hod
V dlouhodobé tabulce najdete  hodnocení podle dosažených bodů,
dále pak i tabulka 2.ligy ( to jsou ty, co neposílají deníky ).
Pileup získává v dlouhodobé tabulce 10 přídavných bodů

Dovolte, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky,
hodně dárků pod stromečkem  a v roce 2017 pevné zdraví.

Luboš OK1FGD


Výsledky

Jaké jsme měli podmínky

Dlouhodobá tabulka

Komentáře


CUL neděle
NZ004_mp3Jak na NZ 004 ? 18.12.2016
Pileup NZ 004 odjel OM3PA