NZ 008   dne 15.1.2017
vyhodnotil OK1FGD  úterý 16:05 hod
V dlouhodobé tabulce najdete  hodnocení podle dosažených bodů,
dále pak i tabulka 2.ligy ( to jsou ty, co neposílají deníky ).
Pileup získává v dlouhodobé tabulce 10 přídavných bodů

pomalu nás je víc a víc a to je dobře, napočítal jsem nás 22 + 2
                    stanice, které udělali jen jedno QSO ( OM3CAZ a OM3JA )
Výsledky

Jaké jsme měli podmínky

Dlouhodobá tabulka


Komentáře


CUL neděle
NZ 008 mp3

Pileup NZ 008 mp3 OK1FGD


Jak na NZ 008 ? 15.1.2017
Pileup NZ 008 odjel OK1FGD