English

                                                            
NZ 064     4.3.2018
vyhodnotil OK1FGD   6.3.2018  15:05  UTC
V dlouhodobé tabulce najdete  hodnocení podle dosažených bodů,                                                            
dále pak i tabulka 2.ligy ( to jsou ty, co neposílají deníky ).
Pileup získává v dlouhodobé tabulce 10 přídavných bodů
Výsledky


Jaké jsme měli podmínky

Dlouhodobá tabulka


Komentáře

Graf = SK3W


CUL neděle " nahrávám  od 18:05 do 18:08 UTC  " dříve nejsem připraven
NZ 064 mp3  


 Pileup  NZ 064  odjel  Pavel OK1VK