English
                                                            
NZM 003     2.12.2018
vyhodnotil OK1FGD    3.12.2018  11:15  UTC
V dlouhodobé tabulce najdete  hodnocení podle dosažených bodů,                                                            
dále pak i tabulka 2.ligy ( to jsou ty, co neposílají deníky ).
Pileup získává v dlouhodobé tabulce 10 přídavných bodůPřihlaste se také někdo na pile up !!!!

CELKOVÉ VÝSLEDKY O MEDAILE  Zde
Jedna uznaná reklamace.

Medaile 4.12.2018 odeslány vítězům doporučeným dopisem.

Vyhodnotil ředitel závodu Luboš OK1FGD. Na reklamace je lhůta 24 hodin po zveřejnění výsledků.

Výsledky


Jaké jsme měli podmínky  KomentářeCUL neděle " nahrávám  od 15:35 do 15:38 UTC  " dříve nejsem připraven
NZM 003 mp3